ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

ΕΝΤΥΠΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ Χ 3

Μπορείτε τώρα να γίνετε χορηγοί των εκδόσεων της ομάδας «ΘΑΛΛΩ» για τον Άνθρωπο και τον Πολιτισμό» και να έχετε την δυνατότητα προβολής στα έντυπά της που κυκλοφορεί και διανέμει ΔΩΡΕΑΝ σχεδόν σε όλη την Αττική: